Fondy EÚ

You are here

Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava patria k popredným európskym a svetovým producentom sypkých zásaditých žiaruvzdorných materiálov s vlastnou surovinovou základňou. Ložisko patrí k najväčším ložiskám magnezitu na svete. Svojou špecifickou mineralógiou predstavuje unikátny zdroj železitej magnézie, používanej na výrobu najkvalitnejších bázických stavív pre cementárne a bázických monolitických hmôt pre oceliarne. Vďaka svojmu prístupu k zákazníkom, ktorý je založený na kvalite, spoľahlivosti, presnosti, dlhodobej tradícii a ochote plniť aj náročné požiadavky zákazníka, sa etabloval na štyroch kontinentoch. Magnezitový závod v Jelšave, najväčší ťažobný a spracovateľský magnezitový závod na Slovensku, dnes v majetku Slovenských magnezitových závodov, akciová spoločnosť, Jelšava, má za sebou už vyše 120 ročnú históriu. Výroba a jej kvalita sa zvyšovali a akciová spoločnosť získala solídne pozície v exporte na štyroch kontinentoch sveta.

Podiel exportu akciovej spoločnosti v prvom roku predstavoval 64 % celkovej realizácie. V súčasnosti podiel exportu dosahuje viac ako 80 % celkovej produkcie.
SMZ, a. s. Jelšava má od roku 1994 zavedený a certifikovaný systém manažérstva kvality. V súčasnosti je systém vedený a preverovaný podľa požiadaviek normy ISO 9001:2008. Certifikačnou spoločnosťou je Lloyd´s Register Quality Assurance Limited. Od roku 2012 má a. s. certifikovaný systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2004. Od roku 2013 je vo firme zavedený systém bezpečnosti výroby krmív - výroba kŕmnych surovín podľa požiadaviek GMP+ B2 (2010). Spoločnosť sa v oblasti kvality a environmentálneho správania riadi Politikou IMS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFIL

Magnesite works in Jelšava is the greatest mining and manufacturing magnesite plant in Slovakia. Nowadays, it is a property of joint-stock company and it has gone through over 100 years old history. During the time of its existence the company went through different kinds of transformation process. After breaking-up of the state concern SMZ Košice, on 1.1.1993 there was established the state concern SMZ Jelšava. On 16.2.1994 the plant was registered in the Commercial Register as a joint-stock company.

Contact

  • SMZ, a.s. Jelšava
    Teplá Voda 671
    049 16 Jelšava
    Slovenská republika