Fondy EÚ

You are here

Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava patria k popredným európskym a svetovým producentom sypkých zásaditých žiaruvzdorných materiálov s vlastnou surovinovou základňou. Ložisko patrí k najväčším ložiskám magnezitu na svete. Svojou špecifickou mineralógiou predstavuje unikátny zdroj železitej magnézie, používanej na výrobu najkvalitnejších bázických stavív pre cementárne a bázických monolitických hmôt pre oceliarne. Vďaka svojmu prístupu k zákazníkom, ktorý je založený na kvalite, spoľahlivosti, presnosti, dlhodobej tradícii a ochote plniť aj náročné požiadavky zákazníka, sa etabloval na štyroch kontinentoch. Magnezitový závod v Jelšave, najväčší ťažobný a spracovateľský magnezitový závod na Slovensku, dnes v majetku Slovenských magnezitových závodov, akciová spoločnosť, Jelšava, má za sebou už vyše 120 ročnú históriu. Výroba a jej kvalita sa zvyšovali a akciová spoločnosť získala solídne pozície v exporte na štyroch kontinentoch sveta.

Podiel exportu akciovej spoločnosti v prvom roku predstavoval 64 % celkovej realizácie. V súčasnosti podiel exportu dosahuje viac ako 80 % celkovej produkcie.
SMZ, a. s. Jelšava má od roku 1994 zavedený a certifikovaný systém manažérstva kvality. V súčasnosti je systém vedený a preverovaný podľa požiadaviek aktuálnej normy ISO 9001. Certifikačnou spoločnosťou je Lloyd´s Register Quality Assurance Limited. Od roku 2012 má a. s. certifikovaný systém environmentálneho manažérstva podľa aktuálnej normy ISO 14001. Od roku 2013 je vo firme zavedený systém bezpečnosti výroby krmív - výroba kŕmnych surovín podľa požiadaviek GMP+ B2 (2010). Spoločnosť sa v oblasti kvality a environmentálneho správania riadi Politikou IMS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFIL

Magnezitový závod v Jelšave, najväčší ťažobný a spracovateľský magnezitový závod na Slovensku a súčasne jeden z najväčších svetových producentov mŕtvo-pálenej magnézie „DBM“, je dnes v majetku Slovenských magnezitových závodov,  akciová spoločnosť, Jelšava.

Výrobný program je orientovaný na produkciu sypkých mŕtvo-pálených magnezitových žiaruvzdorných výrobkov, kaustických magnezitov,  troskotvorných prísad a surových magnezitov. Produkcia je určená hlavne pre oceliarenský priemysel, priemysel výroby žiaromateriálov, chemický priemysel,  poľnohospodárstvo a stavebníctvo.

Kontakt

  • SMZ, a.s. Jelšava
    Teplá Voda 671
    049 16 Jelšava
    Slovenská republika