Poďakovanie primátora mesta Revúca

21 April

Chcem Vám v mene Programovej rady Mesta kultúry 2022 vyjadriť poďakovanie za ústretovosť a spoluprácu, ktorú ste nášmu mestu a celému regiónu Gemer prejavili pre realizácii podujatí a aktivít projektu "Prepni na Revúcu".