Všeobecné kontakty

You are here

ADRESA:


Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava
Teplá Voda 671,
049 16 Jelšava

v skratke:

SMZ, a.s. Jelšava
Teplá Voda 671,
049 16 Jelšava
SR, SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica oddiel: Sa, vložka č. 406/S

BEŽNÝ ÚČET:


IČO: 31685340
DIČ: 2020500141
IČ DPH: SK 2020500141

Tatra banka, a.s.
č. ú.: 2925170051/1100
IBAN: SK7511000000002925170051
SWIFT: TATRSKBX

Telefón
Ústredňa+421 58482-2000

 

Obchod
Ing. Kilík Marián+421 58482-2323
obchod@smzjelsava.sk
Odbyt
+421 58482-2273Ing. Štefan Korim
Mgr. Martina Mikušová+421 58482-2213
odbyt@smzjelsava.sk
Obchodno - Technické služby
Ing. Segeďa Ivan+421 58482-2388
Eva Valašteková+421 58482-2635
marketing@smzjelsava.sk
Zásobovanie
Ing. Juraj Dubecký+421 58482-2371
Bc. Martina Galdíková+421 58482-2195
nakup@smzjelsava.sk
Ľudské zdroje
Ing. Eva Machavová+421 58482-2287
Bc. Beata Bánesová+421 58482-2286
person@smzjelsava.sk
Ekológia
Ing. Gabriela Poperníková+421 58482-2299

ekologia@smzjelsava.sk

Výroba
Ing. Ľubomír Majan+421 58482-2255

vyroba@smzjelsava.sk

Manažment kvality
Mgr. Miroslav Repiský+421 58482-2272

iso.manager@smzjelsava.sk

 

Kontakt Telefón e-mail
Spojovateľka +421 58482-2000  
Sekretariát generálneho riaditeľa +421 58482-2162 smz@smzjelsava.sk
Sekretariát ekonomického riaditeľa +421 58482-2320 opr_sekretariat@smzjelsava.sk
Sekretariát obchodného riaditeľa +421 58482-2218 marketing@smzjelsava.sk
Sekretariát technického riaditeľa +421 58482-2281 technika@smzjelsava.sk
Sekretariát výrobného riaditeľa +421 58482-2218 vyroba@smzjelsava.sk

 

 


 

PROFIL

Magnezitový závod v Jelšave, najväčší ťažobný a spracovateľský magnezitový závod na Slovensku a súčasne jeden z najväčších svetových producentov mŕtvo-pálenej magnézie „DBM“, je dnes v majetku Slovenských magnezitových závodov,  akciová spoločnosť, Jelšava.

Výrobný program je orientovaný na produkciu sypkých mŕtvo-pálených magnezitových žiaruvzdorných výrobkov, kaustických magnezitov,  troskotvorných prísad a surových magnezitov. Produkcia je určená hlavne pre oceliarenský priemysel, priemysel výroby žiaromateriálov, chemický priemysel,  poľnohospodárstvo a stavebníctvo.

Kontakt

  • SMZ, a.s. Jelšava
    Teplá Voda 671
    049 16 Jelšava
    Slovenská republika