Divízia Bočiar

You are here

Od roku 2001 bola do portfólia akciovej spoločnosti začlenená aj novovybudovaná prevádzka na spracovanie magnezitu na Bočiari pri Košiciach, ktorej surovinová základňa je tvorená úletmi zachytenými v odprašovacích zariadeniach materskej firmy v Jelšavskom závode.  Odprašky sú spracované pomocou modernej technológie s vysokou mierou automatizácie. Pri spracovaní v podstate odpadovej suroviny produkuje divízia Bočiar vysokokvalitné, tzv. briketované slinky, vyznačujúce sa maximálnou homogenitou, ktoré rozšírili sortiment výrobkov akciovej spoločnosti Slovenské magnezitové závody v Jelšave, stali sa stabilnou súčasťou ponuky a našli uplatnenie aj na mimoeurópskych odbytištiach.

 

PROFIL

Magnezitový závod v Jelšave, najväčší ťažobný a spracovateľský magnezitový závod na Slovensku a súčasne jeden z najväčších svetových producentov mŕtvo-pálenej magnézie „DBM“, je dnes v majetku Slovenských magnezitových závodov,  akciová spoločnosť, Jelšava.

Výrobný program je orientovaný na produkciu sypkých mŕtvo-pálených magnezitových žiaruvzdorných výrobkov, kaustických magnezitov,  troskotvorných prísad a surových magnezitov. Produkcia je určená hlavne pre oceliarenský priemysel, priemysel výroby žiaromateriálov, chemický priemysel,  poľnohospodárstvo a stavebníctvo.

Kontakt

  • SMZ, a.s. Jelšava
    Teplá Voda 671
    049 16 Jelšava
    Slovenská republika