PREMIÉR SR v SMZ, a.s. Jelšava

27 April

Dňa 27.04.2023 poctil SMZ, a.s. Jelšava svojou návštevou premiér SR Ing. Eduard Heger. Po privítaní generálnym riaditeľom Ing. Gažúrom a následnom predstavení jednotlivých členov vedenia a.s., bol premiér oboznámený s činnosťou SMZ od procesu ťažby, následného spracovania a výroby materiálu, až po expedíciu produkcie. V rámci aktívneho dialógu sa neopomenula ani problematika "zelenej energie" a aktuálna problematika súvisiaca s vysokými cenami energií. Premiér sa po oficiálnej časti návštevy presunul na Divíziu bane, kde si prehliadol drvič KKD1200, následne bol uvedený do budovy laboratória, kde sa oboznámil s činnosťami, ktorými sa zaoberá Odbor výskumu a kontroly kvality, obhliadol si zariadenia slúžiace na analýzu spracovaného materiálu, zaujali ho aj vzorky výslednej produkcie. Po záverečnej spoločnej fotografii s vedením a zamestnancami spoločnosti sa premiér poďakoval za prijatie a podarovaného banského permoníka.