Udelenie zlatej medaily Vojtecha Nemáka

24 May

Každoročne si hasiči dňa 4. mája pripomínajú Deň svätého Floriána, patróna hasičov a záchranárov. Pri tejto príležitosti sa organizujú rôzne podujatia, pričom jedným z nich je aj udeľovanie vyznamenaní a ocenení Dobrovoľnou požiarnou ochranou (DPO) SR.

Dňa 24. mája 2022 boli v Dome DPO SR v Bratislave udelené vyznamenania členom a funkcionárom DPO SR, ktorí sa aktívne podieľajú na vykonávaní odbornej prípravy, lektorskej a rozhodcovskej činnosti v súvislosti s dobrovoľnou požiarnou ochranou.

Zlatú Medailu Vojtecha Nemáka si z rúk prezidenta DPO SR, p. Pavla Ceľucha, prevzal aj zamestnanec SMZ, a.s. Jelšava Ing. Pavol Zapletal, veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru Jelšava a tajomník Územnej organizácie DPO SR v Revúcej.

Srdečne blahoželáme!