Stavebníctvo

You are here

Stavebníctvo

Vzhľadom na široký rozsah a variabilitu produktov budú v prípade záujmu parametre výrobkov poskytnuté na vyžiadanie. Prosím kontaktujte: marketing@smzjelsava.sk

Magnezitové štrky a piesky rôznych frakcií

Určené na výrobu stavebných materiálov (malty a betóny).

 

Mŕtvo-pálená magnézia a kaustický magnezit

Určené na výrobu stavebných dielcov.

 

PROFIL

Magnezitový závod v Jelšave, najväčší ťažobný a spracovateľský magnezitový závod na Slovensku a súčasne jeden z najväčších svetových producentov mŕtvo-pálenej magnézie „DBM“, je dnes v majetku Slovenských magnezitových závodov,  akciová spoločnosť, Jelšava.

Výrobný program je orientovaný na produkciu sypkých mŕtvo-pálených magnezitových žiaruvzdorných výrobkov, kaustických magnezitov,  troskotvorných prísad a surových magnezitov. Produkcia je určená hlavne pre oceliarenský priemysel, priemysel výroby žiaromateriálov, chemický priemysel,  poľnohospodárstvo a stavebníctvo.

Kontakt

  • SMZ, a.s. Jelšava
    Teplá Voda 671
    049 16 Jelšava
    Slovenská republika