Awards

You are here

by SOPK
– category: Production organization
Grand prize - for the application of ethical principles in business – 2005
Honorable mention - for applying ethical principles in business – 2011
Honorable mention - for applying ethical principles in business - 2013
Grand prize – for the application of ethical principles in business – 2015
Grand prize – for the application of ethical principles in business – 2017
Gold medal SOPK – 2023

by RK SOPK Lučenec
           – category: Priemyselná výroba
                          Hlavná cena Krištáľový merkúr – roky 1997; 1998; 2000; 2005

by RK SOPK Banská Bystrica
           – the field of waste recovery and the application of waste-free production
                          Zelený Merkúr 2018 - II. place

           – category: Produktová inovácia
                          Hlavná cena Krištáľový merkúr – roky 20072009; 2011; 2015
                          Poďakovanie za účasť na Krištáľovom merkúri – 2010

           – category: Technologická inovácia
                          Poďakovanie za účasť na Krištáľovom merkúri – 2008

by HR Club of the Slovak Republic
                          HR Oskar v r. 2000 – za projekt vzdelávania zamestnancov

by the Slovak Humanitarian Council
                          Dar roka 2000
                          Dar roka 2001

by MPSVaR
           – umiestnenia v súťaži Zamestnávateľ ústretový k rodine
                          2000  –   1. place in category– najoriginálnejšie opatrenie pre rodinu
                                         2. place in category– rodinná politika
                          2001  –   3. placev category-  rodinná politika
                          2002  –   3. place in category-  rodinná politika
                          2003  –   3. place in category-  rodinná politika
                          2005  –   odporučenie na vykonanie auditu
                          2008  –   ocenenie za dlhodobú účasť v súťaži

by MH SR
                          1997 –  Najlepší exportér roka
                          1999 –  Najlepší exportér roka
                          2002 –  Najlepší exportér roka
                          2005 –  Najlepší exportér roka

by SSTVP
                          Diplom uznania - za zásluhy o podporu činnosti SSTVP v rokoch 1990 - 2015

by TUKE - Faculty of Metallurgy
                          Pamätná medaila Hutníckej fakulty - pri príležitosti 90. výročia ich založenia ako výraz ocenenia dlhoročnej vzájomnej spolupráce

by ČBÚ
                          Strieborná pamätná medaila Českého banského úradu - pri návšteve Slovenskej republiky ako výraz poďakovania za dlhoročnú činnosť vykonanú pre rozvoj baníctva a za zásluhy pri udržiavaní baníckych tradícií

 
 
 

 

PROFIL

Magnesite works in Jelšava is the greatest mining and manufacturing magnesite plant in Slovakia. Nowadays, it is a property of joint-stock company and it has gone through over 100 years old history. During the time of its existence the company went through different kinds of transformation process. After breaking-up of the state concern SMZ Košice, on 1.1.1993 there was established the state concern SMZ Jelšava. On 16.2.1994 the plant was registered in the Commercial Register as a joint-stock company.

Contact

  • SMZ, a.s. Jelšava
    Teplá Voda 671
    049 16 Jelšava
    Slovenská republika