Prenájom nebytových priestorov

20 April

SMZ, a.s. Jelšava ponúka na prenájom nebytové priestory o rozlohe 463,5 m² nachádzajúce sa na prízemí bývalého OD - MAGNEZIT na ul. Komenského 1097/13. Priestory o rozlohe 239 m² sú vhodné na obchodnú  činnosť. Na kancelárske a  skladové účely, spolu so sociálnym  zariadením, sú vhodné priestory o rozlohe 224,5 m². K dispozícii sú aj parkovacie priestory. Prenajať je možné aj určitú časť uvedených priestorov.

            Bližšie informácie o podmienkach  prenájmu na t.č. 058 482 2256.