Úspešná Revúčanka

12 June

      Dňa 29.04.2024 bola na Pracovnú poradu generálneho riaditeľa SMZ, a.s. Jelšava pozvaná úspešná reprezentantka Slovenska v biatlone sl. Ema Kapustová.

      Na úvod porady generálny riaditeľ Ing. Roman Gažúr privítal vzácneho hosťa a poďakoval sa Emke, v mene celého vedenia SMZ, a.s. Jelšava, za vzornú reprezentáciu nielen Slovenska a Revúcej, ako jej rodného mesta, ale aj za prezentáciu firmy, nakoľko logo SMZ je súčasťou jej športového oblečenia. Následne generálny riaditeľ požiadal Emku, aby všetkých zúčastnených informovala o svojich úspechoch dosiahnutých v poslednom období, ako aj o ďalších plánoch týkajúcich sa biatlonu. Po informáciách a zodpovedaných dotazoch členom vedenia si prítomní prezreli medaile získané na podujatiach, ktorých sa Emka Kapustová úspešne zúčastnila.

      Záverom, po spoločnej fotografii s vedením spoločnosti, generálny riaditeľ poprial Emke veľa ďalších športových úspechov s prísľubom, že ju bude SMZ, a.s. Jelšava aj naďalej podporovať v jej športovej kariére a venoval jej celoročný voľný vstup do wellnessu v Hoteli Hrádok.