Dcérske spoločnosti a spoločné podniky

You are here

 

GE.NE.S.

Gemerská nerudná spoločnosť, a. s., je pokračovateľom viac ako storočných tradícií v ťažbe a spracovaní nerudných surovín z ložiska Mútnik. S jej menom je spojená výroba:

 • bielych mastencov
 • technických mastencov
 • upraveného prírodného bentonitu
 • aktivovaného bentonitu
 • aktivovaného bentonitu s uhlíkatou prísadou
 • upraveného prírodného magnezitu
 • upraveného prírodného dolomitu
 • ďalších nerudných surovín

 

PROFIL

Magnezitový závod v Jelšave, najväčší ťažobný a spracovateľský magnezitový závod na Slovensku a súčasne jeden z najväčších svetových producentov mŕtvo-pálenej magnézie „DBM“, je dnes v majetku Slovenských magnezitových závodov,  akciová spoločnosť, Jelšava.

Výrobný program je orientovaný na produkciu sypkých mŕtvo-pálených magnezitových žiaruvzdorných výrobkov, kaustických magnezitov,  troskotvorných prísad a surových magnezitov. Produkcia je určená hlavne pre oceliarenský priemysel, priemysel výroby žiaromateriálov, chemický priemysel,  poľnohospodárstvo a stavebníctvo.

Kontakt

 • SMZ, a.s. Jelšava
  Teplá Voda 671
  049 16 Jelšava
  Slovenská republika