Získané ocenenia

You are here

zo strany SOPK
– kategória: Výrobná organizácia
Veľká cena – za uplatňovanie etických princípov v podnikaní – 2005
Čestné uznanie – za uplatňovanie etických princípov v podnikaní – 2011
Čestné uznanie - za zásluhy o rozvoj Slovenskej ekonomiky a podnikania - 2013
Veľká cena – za uplatňovanie etických princípov v podnikaní – 2015
Veľká cena – za uplatňovanie etických princípov v podnikaní – 2017
Zlatá medaila SOPK – 2023

zo strany RK SOPK Lučenec
           – kategória: Priemyselná výroba
                          Hlavná cena Krištáľový merkúr – roky 1997; 1998; 2000; 2005

zo strany RK SOPK Banská Bystrica
           – oblasť zhodnocovania odpadov a uplatňovanie bezodpadovej výroby
                          Zelený Merkúr 2018 - II. miesto

           – kategória: Produktová inovácia
                          Hlavná cena Krištáľový merkúr – roky 20072009; 2011; 2015
                          Poďakovanie za účasť na Krištáľovom merkúri – 2010

           – kategória: Technologická inovácia
                          Poďakovanie za účasť na Krištáľovom merkúri – 2008

zo strany Klubu personalistov SR
                          HR Oskar v r. 2000 – za projekt vzdelávania zamestnancov

zo strany Slovenskej humanitnej rady
                          Dar roka 2000
                          Dar roka 2001

zo strany MPSVaR
           – umiestnenia v súťaži Zamestnávateľ ústretový k rodine
                          2000  –   1. miesto v kategórii – najoriginálnejšie opatrenie pre rodinu
                                         2. miesto v kategórii – rodinná politika
                          2001  –   3. miesto v kategórii -  rodinná politika
                          2002  –   3. miesto v kategórii -  rodinná politika
                          2003  –   3. miesto v kategórii -  rodinná politika
                          2005  –   odporučenie na vykonanie auditu
                          2008  –   ocenenie za dlhodobú účasť v súťaži

zo strany MH SR
                          1997 –  Najlepší exportér roka
                          1999 –  Najlepší exportér roka
                          2002 –  Najlepší exportér roka
                          2005 –  Najlepší exportér roka

zo strany SSTVP
                          Diplom uznania - za zásluhy o podporu činnosti SSTVP v rokoch 1990 - 2015

zo strany TUKE - Hutnícka fakulta
                          Pamätná medaila Hutníckej fakulty - pri príležitosti 90. výročia ich založenia ako výraz ocenenia dlhoročnej vzájomnej spolupráce

zo strany ČBÚ
                          Strieborná pamätná medaila Českého banského úradu - pri návšteve Slovenskej republiky ako výraz poďakovania za dlhoročnú činnosť vykonanú pre rozvoj baníctva a za zásluhy pri udržiavaní baníckych tradícií

 
 
 

 

PROFIL

Magnezitový závod v Jelšave, najväčší ťažobný a spracovateľský magnezitový závod na Slovensku a súčasne jeden z najväčších svetových producentov mŕtvo-pálenej magnézie „DBM“, je dnes v majetku Slovenských magnezitových závodov,  akciová spoločnosť, Jelšava.

Výrobný program je orientovaný na produkciu sypkých mŕtvo-pálených magnezitových žiaruvzdorných výrobkov, kaustických magnezitov,  troskotvorných prísad a surových magnezitov. Produkcia je určená hlavne pre oceliarenský priemysel, priemysel výroby žiaromateriálov, chemický priemysel,  poľnohospodárstvo a stavebníctvo.

Kontakt

  • SMZ, a.s. Jelšava
    Teplá Voda 671
    049 16 Jelšava
    Slovenská republika