Orgány spoločnosti

You are here

ORGÁNY AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI:

 

PREDSTAVENSTVO  
predseda prestavenstva: Ing. Roman Gažúr
podpredseda predstavenstva: Ing. Ivan Nemeth, MBA
členovia predstavenstva: Ing. Marek Šeševička
  Ing. Peter Košinár, PhD.
  Ing. Ján Chlebuš
  Ing. Rudolf Siták
  Ing. Rudolf Repiský, PhD.
DOZORNÁ RADA  
predseda dozornej rady: Ing. Jaroslav Švejkovský
podpredseda dozornej rady: Ing. Štefánia Hlavačková
členovia dozornej rady: Pavol Štefanko

PREDSTAVENSTVO  
predseda predstavenstva: Ing. Rudolf Repiský, PhD.
podpredseda predstavenstva: Ing. Marek Šeševička
člen predstavenstva: Ing. Peter Šeševička
DOZORNÁ RADA  
predseda dozornej rady Ing. Anna Košinárová
členovia dozornej rady: Ing. Miroslav Mrnka
  Ing. Jaroslav Švejkovský

Ing. Roman GAŽÚR
 1. 1. Banskobystrická regionálna komora SOPK - člen predstavenstva
 2. 2. Asociácia českých a slovenských výrobcov žiaromateriálov - člen výkonného výboru
 3. 3. Medzinárodná akadémia vied ekológie a bezpečnosti, Petrohrad, Rusko - člen-korešpondent
 4. 4. Slovenská banská komora - člen predstavenstva
 5. 5. Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR - člen

Ing. Rudolf REPISKÝ, PhD.
           1. Národná technologická platforma pre výskum, vývoj a inovácie surovín - člen
Ing. Jaroslav MÁLIK
           1. Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie  práce - člen prezídia

PROFIL

Magnezitový závod v Jelšave, najväčší ťažobný a spracovateľský magnezitový závod na Slovensku a súčasne jeden z najväčších svetových producentov mŕtvo-pálenej magnézie „DBM“, je dnes v majetku Slovenských magnezitových závodov,  akciová spoločnosť, Jelšava.

Výrobný program je orientovaný na produkciu sypkých mŕtvo-pálených magnezitových žiaruvzdorných výrobkov, kaustických magnezitov,  troskotvorných prísad a surových magnezitov. Produkcia je určená hlavne pre oceliarenský priemysel, priemysel výroby žiaromateriálov, chemický priemysel,  poľnohospodárstvo a stavebníctvo.

Kontakt

 • SMZ, a.s. Jelšava
  Teplá Voda 671
  049 16 Jelšava
  Slovenská republika