Produkty

You are here

SMZ, a.s. Jelšava vyrába širokú škálu sypkých magnezitových slinkov, monolitických hmôt, troskotvorných zmesí  a surových magnezitov  určených pre použitie v priemysle výroby žiaruvzdornej keramiky, hutníctve, chemickom priemysle,  poľnohospodárstve, stavebníctve a environmentálnej oblasti.

Mŕtvo-pálené magnezitové slinky – určené na výrobu žiaruvzdorných tvaroviek,  monolitických hmôt a priame použitie v oceliarenských agregátoch

Troskotvorné prísady – výrobky určené na zvýšenie bazicity trosky a ochranu výmuroviek oceliarenských agregátov

Zásadité monolitické žiaruvzdorné hmoty – široká škála výrobkov určená na prípravu nových pôd, studené a horúce opravy a ochranu výmuroviek  elektrických oblúkových pecí, konvertorov, medzipaniev,  vákuovacích zariadení  a oceliarenských paniev.

Kaustický magnezit – výrobok využívaný ako minerálna prísada do krmív hospodárskych zvierat, v chemickom priemysle na výrobu priemyselných hnojív a v environmentálnej oblasti na elimináciu vplyvov kyslých dažďov na prírodné prostredie.

Surové magnezity – využívané v chemickom priemysle na výrobu chemikálií na báze horčíka a v stavebníctve.

PROFIL

Magnezitový závod v Jelšave, najväčší ťažobný a spracovateľský magnezitový závod na Slovensku a súčasne jeden z najväčších svetových producentov mŕtvo-pálenej magnézie „DBM“, je dnes v majetku Slovenských magnezitových závodov,  akciová spoločnosť, Jelšava.

Výrobný program je orientovaný na produkciu sypkých mŕtvo-pálených magnezitových žiaruvzdorných výrobkov, kaustických magnezitov,  troskotvorných prísad a surových magnezitov. Produkcia je určená hlavne pre oceliarenský priemysel, priemysel výroby žiaromateriálov, chemický priemysel,  poľnohospodárstvo a stavebníctvo.

Kontakt

  • SMZ, a.s. Jelšava
    Teplá Voda 671
    049 16 Jelšava
    Slovenská republika