Poľnohospodárstvo

You are here

CCM 85

Popis a fyzikálne vlastnosti:

 • Prírodný minerálny produkt získaný nízkotepelným výpalom (900-1000 °C) uhličitanu horečnatého (MgCO3).
 • CCM 85

Použitie:

 • Určený pre použitie v poľnohospodárstve, ako minerálna prísada do krmív hospodárskych zvierat.

 • V chemickom priemysle na výrobu priemyselných hnojív a v environmentálnej oblasti na elimináciu vplyvov kyslých dažďov na prírodné prostredie.

Deklarované kvalitatívne parametre:

Kvalitatívne parametre Medzná Hodnota
Kvalitatívne parametre (%)  
Obsah MgO min. 83,0
Obsah Mg min. 50,0
Obsah CaO max. 5,5
Obsah Fe2O3 max. 7,5
Obsah SiO2 max. 1,0
Obsah tažkých kovov (mg/kg):  
Obsah olova Pb max. 10,0
Obsah arzénu As max. 20,0
Obsah ortuti Hg max. 0,1
Obsah kadmia Cd max. 2,0
Obsah fluóru F (mg/kg): max. 600
Rádioaktivita (Bq/kg): max. 500
Obsah dioxínov:  
Suma dioxínov (ng WHO-PCDD/F - TEQ/kg) max. 0,5
Suma dioxínov a PCB podobných dioxínom (ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg) max. 1,0
Dioxínom podobné PCB (ng WHO-PCB-TEQ/kg) max. 0,35
PCB nepodobné dioxínom (µg/kg (ppb)) max. 10

 

 

 

Balenie:

 • Voľne ložený tovar v autocisternách a kontajneroch, big bag 0,5–1,2 t, papierové vrecia 25 kg (40 kusov na palete)

 

 

PROFIL

Magnezitový závod v Jelšave, najväčší ťažobný a spracovateľský magnezitový závod na Slovensku a súčasne jeden z najväčších svetových producentov mŕtvo-pálenej magnézie „DBM“, je dnes v majetku Slovenských magnezitových závodov,  akciová spoločnosť, Jelšava.

Výrobný program je orientovaný na produkciu sypkých mŕtvo-pálených magnezitových žiaruvzdorných výrobkov, kaustických magnezitov,  troskotvorných prísad a surových magnezitov. Produkcia je určená hlavne pre oceliarenský priemysel, priemysel výroby žiaromateriálov, chemický priemysel,  poľnohospodárstvo a stavebníctvo.

Kontakt

 • SMZ, a.s. Jelšava
  Teplá Voda 671
  049 16 Jelšava
  Slovenská republika