Cieľ projektu

You are here

Realizácia projektu je prispôsobená plneniu dvoch cieľov projektu. Prvým cieľom je dobudovanie spoločnej výskumno-vývojovej a technologickej základne ako záruky dlhodobého rozvoja doterajšej vzájomnej spolupráce medzi univerzitou a podnikovou praxou, ktorej výsledkom sú nové pokročilé technológie (Integrovaný tepelný agregát ocenený ako Inovatívny čin roka 2008, nová rýchlootáčková rotačná pec, zásadné zefektívnenie šachtovej pece, ktorá je definovaná ako BAT – najlepšia dostupná technológia pre EÚ) a operatívne riešené optimalizačné úlohy (podávač vsádzky do rotačnej pece).

Súčasťou tohto cieľa je aj posilnenie materiálového výskumu zameraného na efektívnejšie a bezodpadové využitie magnezitovej suroviny do produktov s vyššou pridanou hodnotou. Druhým cieľom riešenia je využitie vybudovanej výskumnej kapacity pri riešení aktuálnych problémov v procese  pracovania magnezitu cestou optimalizácie existujúcich procesov a na koncepčne zameraný vývoj nových technológií spracovania surovín a pokročilých systémov.

 

 

PROFIL

Magnezitový závod v Jelšave, najväčší ťažobný a spracovateľský magnezitový závod na Slovensku a súčasne jeden z najväčších svetových producentov mŕtvo-pálenej magnézie „DBM“, je dnes v majetku Slovenských magnezitových závodov,  akciová spoločnosť, Jelšava.

Výrobný program je orientovaný na produkciu sypkých mŕtvo-pálených magnezitových žiaruvzdorných výrobkov, kaustických magnezitov,  troskotvorných prísad a surových magnezitov. Produkcia je určená hlavne pre oceliarenský priemysel, priemysel výroby žiaromateriálov, chemický priemysel,  poľnohospodárstvo a stavebníctvo.

Kontakt

  • SMZ, a.s. Jelšava
    Teplá Voda 671
    049 16 Jelšava
    Slovenská republika