Konferencia "Baníctvo na Gemeri a 100 rokov výroby magnezitu v SMZ Jelšava"

25 August

Súčasťou 15. Stretnutia banských miest a obcí, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 25.-26.08.2023, bola aj konferencia zameraná na banskú a banícku problematiku.

Konferencia sa uskutočnila v piatok 25.08. v priestoroch MsKS Revúca pod názvom "Baníctvo na Gemeri a 100 rokov výroby magnezitu v SMZ Jelšava".

Po úvítacom príhovore primátora Revúcej Ing. Júliusa Buchtu, pozdravil a privítal všetkých prítmných Ing. Roman Gažúr, generálny riaditeľ SMZ, a.s. Jelšava a následne Ing. Erik Sombathy, predseda Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska.

Banícku a banskú problematiku z rôznych, nielen historických, ale aj technických a iných aspektov sa prednášajúci snažili priblížiť pozvaným účastníkom stretnutia a zúčastnenej verejnosti. Prezentáciu za SMZ,a.s. Jelšava pod názvom "100 rokov magnezitu v Jelšave", ktorá bola zameraná na vznik a sto rokov existencie a fungovania SMZ Jelšava, spracoval a odprednášal výrobný riaditeľ Ing. Rudolf Repiský, PhD.