Stretnutie banských miest a obcí Slovenska na Gemeri

26 August

Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska organizuje každoročne stretnutie zástupcov banských miest, obcí, združení a cechov z celého Slovenska. V tomto roku, prihliadnuc aj na skutočnosť, že SMZ oslavuje 100 rokov od svojho vzniku, sa toto stretnutie uskutočnilo na Gemeri, ktorý je historicky prepojený s banskou činnosťou. Organizátormi tohto, v poradí už 15. stretnutia banských miest a obcí Slovenska (15.SBMOS), boli Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska, mesto Jelšava, mesto Revúca, obec Lubeník, Slovmag Lubeník a naša spoločnosť SMZ, a.s. Jelšava. Stretnutie sa uskutočnilo v dňoch 25.-26. augusta 2023 a zúčastnili sa ho nielen členovia slovenských baníckych spolkov a cechov, ale aj členovia baníckych spolkov z Čiech, Poľska, Maďarska, Rakúska a Rumunska.

Stretnutie bolo zahájené v piatok 25.08. konferenciou, ktorá sa uskutočnila v priestoroch MsKS Revúca pod názvom „Baníctvo na Gemeri a 100 rokov výroby magnezitu v SMZ, a.s., Jelšava“.

15. SBMOS pokračovalo druhým dňom sprievodom zúčastnených zástupcov baníckych spolkov a cechov v meste Jelšava. Po ich oficiálnom prijatí primátormi miest Jelšava, Revúca a starostom obce Lubeník, sa začala hlavná časť podujatia - slávnostný banícky sprievod. Na čele sprievodu boli nesené symboly baníctva - klopačka, kladivko a fokoš, na slávnostných podložkách sa niesli symbolicky nerasty - magnezity z bane SMZ, a.s. Jelšava a Slovmag Lubeník. Takt a dynamiku pochodu určovala dychová hudba, ktorú striedali banícke piesne v podaní spevokolu "Štiavničan". Slávnostnú a neopakovateľnú atmosféru celého sprievodu navodzovala aj jednotná, čierna banícka rovnošata účastníkov, spestrená zaujímavými krojmi, ktorými sa prezentovali niektorí zahraniční účastníci. Nad sprievodom viali banícke zástavy rôznych tvarov, vyobrazení a veľkostí, ktoré hrdo niesli určení zástupcovia jednotlivých baníckych cechov. Sprievod sa presunul do priestorov kostola Sv. Petra a Pavla, kde sa uskutočnila slávnostná ekumenická bohoslužba. Jej súčasťou bolo aj slávnostné odhalenie Pamätnej tabule, ktorú spolu so sochou Sv. Barbory, patrónky baníkov, darovala naša spoločnosť rímskokatolíckemu kostolu v Jelšave. Odhalenie zrealizovali generálny riaditeľ SMZ, a.s. Jelšava Ing. Roman Gažúr a primátor mesta Jelšava MVDr. Milan Kolesár.

Po ukončení bohoslužby sa účastníci sprievodu presunuli do priestorov kaštieľa Coburgovcov, kde po oficiálnych pozdravoch organizátorov a niektorých účastníkov stretnutia, nasledovalo odovzdanie Barborského svetla, stužkovanie prítomných baníckych spolkov a cechov a pokrstenie novo vydanej knihy "Kvety baní II", za účasti jej autora. Banícku atmosféru navodili aj ďalšie sprievodné akcie, najmä ukážka tradičného prijímania do stavu baníckeho "Šachtág", počas ktorého boli prijatí do cechu baníckeho aj primátori miest Revúca, Jelšava a starosta obce Lubeník. V baníckom duchu sa niesli aj ďalšie vystúpenia žiakov, súborov, živé vystúpenie sokoliarov, zaujala aj špeciálna ohňová šou. Rôzne sprievodné akcie sa konali aj na námestí mesta Jelšava a v priestoroch jelšavského múzea, pričom tieto akcie len umocnili slávnostný ráz tohto podujatia, ktoré bolo ukončené nestárnucimi pesničkami v podaní hudobnej skupiny Duchoňovci.

V mene generálneho riaditeľa SMZ, a.s. Jelšava, Ing. Romana Gažúra, tlmočíme veľké poďakovanie všetkým zamestnancom našej spoločnosti, ktorí sa podieľali na zdarnom priebehu tohto stretnutia, ako aj spoluorganizátorom tejto akcie.

 

ZDAR BOH !