Večer s vyznamenanými zamestnancami

07 September

Predstavenstvo SMZ, a.s. Jelšava, rovnako ako po predchádzajúce roky, ocenilo pri príležitosti Dňa baníkov 2023 dlhoročnú poctivú prácu 20 zamestnancov SMZ, a.s. Jelšava.

Slávnostné oceňovanie zamestnancov, ktorého atmosféra bola umocnená aj štýlovou výzdobou samotnej sály, sa uskutočnilo dňa 07.09.2023 v priestoroch Hotela Hrádok.

Po Baníckej hymne a príhovore generálneho riaditeľa Ing. Gažúra, sa odovzdali vyznamenaným udelené ocenenia. Slávnostný prípitok predsedu POO OZ PBGN ukončil oficiálnu časť a zamestnanci, po slávnostnej večeri, mohli sledovať vystúpenie folklórnej skupiny Lykovec a aktívne zrelaxovaťpri pesničkách hudobnej skupiny Bystrík. Voľná zábava pokračovala za účasti DJ, pričom pre vyznamenaných zamestnancov bola počas oddychových prestávok pripravená ochutnávka pív, príp. sa mohli nechať "zvečniť" karikaturistom alebo si spraviť crazyfoto.

Blahoželáme aj touto cestou všetkým vyznamenaným zamestnancom!